Kobieta Inżynier
ODBIERA NIERUCHOMOŚCI

Zasięgnij porady eksperta !

Wykwalifikowana mgr inż. budownictwa lądowego z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń. WAM.OKK.U.24.17

OFERTA / ZAKRES ODBIORU

ZOBACZ --> ZMIERZ --> NEGOCJUJ

Zakres kontroli obejmuje:

 • METRAŻ mieszkania
 • POSADZKI (stan ogólny, barwa, wykwity, odparzenia, złuszczenia, pęcherze, ubytki, zachowany poziom, wilgotność, dylatacje)
 • TYNK (stan ogólny, barwa, wykwity, odparzenia, pęcherze, spękania, zarysowania, ubytki, przyczepność, szorstkość, zachowany poziom i pion, wilgotność) zgodnie z jego kategorią
 • OKŁADZINY ŚCIENNE
 • ŚCIANY (pionowość, liniowość, kąty proste między ścianami)
 • MUR (przewiązania, spoiny, zachowanie poziomu i pionu, wilgotność, wykwity, pęknięcia, zarysowania, wykruszenia)
 • wymiary otworów WNĘK DRZWIOWYCH
 • STOLARKĘ OKIENNĄ i DRZWIOWĄ (stan ogólny, przebarwienia, zarysowania, kierunek otwierania skrzydeł, funkcjonowanie elementów ruchomych, ciągłość i przyleganie uszczelek, kolizyjność przy otwieraniu, kolizyjność przy otwieraniu, klamki, próg)
 • PODOKIENNIKI (stan ogólny, zarysowania, oszczerbienia, wichrowatość powierzchni, grubość)
 • OSZKLENIA (zarysowania, pęknięcia, pęcherze, oszczerbienia)
 • INSTALACJE (ciąg wentylacyjny, grzejniki, rozmieszczenie punktów świetlnych i przyłączy wod-kan., skrzynka rozdzielcza oraz licznikowa)
 • BALKON/TARAS (stan ogólny, odwodnienie, posadzka, balustrady, przeszklenia, parapety zewnętrzne)
 • KOMÓRKĘ LOKATORSKĄ/PIWNICĘ (powierzchnia, wilgotność ścian i posadzki, stan ogólny)
 • ELEWACJĘ budynku

SPRZĘT POMIAROWY wykorzystywany podczas kontroli:

 • dalmierz,
 • metrówka,
 • łata budowlana z poziomicą 1-metrowa i 2-metrowa,
 • kątownik budowlany o ramieniu długości 1-metr i kącie 90° pomiędzy ramionami,
 • szczelinomierz,
 • wilgotnościomierz,
 • anemometr skrzydełkowy
 • lokalizator przewodów i kabli.

Kontrola wykonywana jest na podstawie przekazanych dokumentów:

 • rzutu mieszkania z wymiarami
 • protokołu powykonawczego metrażu mieszkania
 • opisu technicznego standardu oddawanej nieruchomości, będącego załącznikiem do umowy z deweloperem (np.: rodzaj i kategoria tynku)

Podczas kontroli nieruchomości wykonywana jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna.

*Wytyczne do odbioru nieruchomości zawarte są w wielu aktach prawnych, Polskich Normach oraz literaturze technicznej w formie rozproszonej.

PORADY

Najczęściej zadawane pytania i przydatne informacje

 • Krzywe ściany – odstające powierzchnie mebli, brak możliwości prawidłowego ich montażu Brak kąta prostego między ścianami – niemożność wpasowania wanny, czy brodziku. Zawilgocenie tynków lub posadzki – pleśń na w mieszkaniu. Krzywizna posadzki – trudność ułożenia parkietu lub paneli. Zły kierunek lub brak ciągu wentylacyjnego – brzydki zapach w pomieszczeniach. I inne …

 • Naprawa, wymiana, rekompensata materialna lub finansowa. Wszystkie usterki zapisane (a nie jedynie przekazane ustnie) w protokole zdawczo-odbiorczym zobowiązują wykonawcę do ich naprawy. Deweloper ma 14 dni na doręczenie klientowi oświadczenia o uznaniu wad lub o odmowie ich uznania ze wskazaniem przyczyn, a w ciągu 30 dni od podpisania protokołu powinien uznane przez siebie wady usunąć. Jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie zdołał ich usunąć w tym terminie, może wskazać inny, odpowiedni termin, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia. Jeżeli nie uznaje zgłoszonych poprawek i nie usunie ich, możesz pozwać go do sądu za niezgodność produktu z umową. Usterki trudne do naprawy (np.: krzywe ściany, brak kąta prostego między ścianami) rozwiązywane są najczęściej w formie rekompensaty finansowej bądź dostarczenia niezbędnych materiałów budowlanych do ich naprawy. Wady w stolarce okiennej, drzwiowej (np.: rysy) niwelowane są poprzez wymianę na nowe \ nieuszkodzone elementy.

 • Dodatkowy koszt za materiały i naprawą bądź długi czas oczekiwania. Nieujęte w protokole usterki, a zgłoszone już po przekazaniu mieszkania, nadal podlegają usunięciu. Trudności wynikają z braku określonego czasu na poprawki. Deweloperzy nie spieszą się, a Nabywcy wkraczają już z pracami wykończeniowymi. W praktyce najczęściej, to Nabywcy dokonują ich napraw na własny koszt nie mogąc doczekać się usunięcia usterek z ramienia dewelopera

 • Rękojmia na wady budowlane trwa 3 lata, przez ten okres deweloper ma obowiązek usunąć wszystkie usterki na koszt własny. Niestety dotyczy to tylko konstrukcji budynku. Co do reszty, np. zniszczenia parapetów i szyb okiennych, powinniśmy zgłosić je przed podpisaniem protokołu odbioru mieszkania. Do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne mieszkania bądź domu jednorodzinnego stosuje się, poza ustawą deweloperską, przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego). Odszkodowanie to 2% wartości mieszkania.

 • Standard wykonania mieszkania i jego wykończenia nie jest dowolny, powinien być ściśle określony w umowie oraz jest określony w normach budowlanych oraz wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej. Standard wykonania lokalu zapisany jest w załączniku do umowy (szukaj w nim m.in. kategorii wykonania tynków 0-IV)

ODBIÓR MIESZKANIA - ZWYKŁA FORMALNOŚĆ?

Musisz podejść do tego etapu odpowiedzialnie, przemyślanie i fachowo. Odbiór zaplanuj na porę dzienną, w słoneczny dzień, wówczas łatwiej dostrzec uchybienia. Zobacz więcej

POMIAR POWIERZCHNI LOKALU

Pomiar powierzchni lokalu to jedna z pierwszych i podstawowych czynności wykonywanych przed (lub w trakcie) odbiorem mieszkania. Dlaczego jest to takie istotne ? Zobacz więcej

KOMÓRKA LOKATORSKA - WARTO SPRAWDZAĆ?

Jedno z ostatnich odbiorów mieszkania, udowodniło nam, że nie tylko warto ale trzeba! Zobacz więcej

WILGOTNO --> MOKRO --> PLEŚŃ !!!

Zawilgocone mieszkanie jest nie tylko zmorą starego budownictwa, ale również nowych oddawanych w stanie deweloperskim. Zobacz więcej

KONTAKT

Nie wiesz co Cię czeka przy odbiorze mieszkania/lokalu?
Masz wątpliwości co do jakości wykonania?
Skontaktuj się ze mną, a postaram się Ci pomóc.
Porada gratis!

Olsztyn i okolice

ekspert.agp@gmail.com

+48 519 385 911